HomeDocumentacióRègim Intern

FUNCIONS DELS ENTRENADORS

A L'ENTRENAMENT

 • Programar i dirigir els entrenaments de l’equip d’acord amb els horaris assignats. La puntualitat de l’entrenador ha de ser exemplar i un referent pels jugadors. En cas de no poder assistir de manera puntual a un entrenament o partit, o en cas de total absència, haurà d’avisar als coordinadors per tal de preveure la seva substitució.
 • Desenvolupar el contingut de l’entrenament segons el pla/blocs de treball que li marquin els coordinadors, així com preparar-se la sessió en una fulla clara i neta destinada a l’efecte (tots els registres/documents que no tingui, se li facilitaran per la coordinació).
 • Prepararà el material necessari per impartir la sessió d’entrenament. A tal efecte haurà d’arribar a la pista de joc amb una antelació suficient per deixar-ho tot ben preparat i controlar que no hi hagi cap problema per accedir a les instal·lacions.
 • Vetllarà perquè es respecti el material utilitzat durant l’entrenament i organitzarà la recollida ràpida i organitzada del mateix un cop acabada la sessió.
 • Cap equip pot entrenar sol; sempre ha d’haver-hi un  responsable durant l’entrenament o partit.

ALS PARTITS

 • Dirigir els partits i decidir les alineacions i canvis que es faran durant els mateixos, tot seguint la filosofia de l’entitat.
 • Revisar que els jugadors/es assisteixin als partits amb la indumentària de joc i als entrenaments amb roba esportiva adient. En cas contrari, ho comunicarà als coordinadors. Els entrenadors també hauran de portar aquesta roba adient per l’entrenament i els partits (esportiva). Si es té uniforme de l’entitat, haurà de portar-lo als entrenaments i partits.
 • Abans del partit, haurà de controlar que porti tota la documentació necessària pel normal desenvolupament del mateix (fitxes,carnets…), i s’haurà de preparar-lo prèviament de manera adequada (parts, tàcticament…).
 • Controlarà el desplaçament de l’equip quan jugui a fora. Tant en el moment de sortir des del lloc assignat com en el moment de l’arribada, sempre haurà de ser molt puntual (haurà d’arribar amb antelació suficient per tal de garantir un correcte escalfament i preparació de l’equip).

ALS COORDINADORS

 • Reunir-se periòdicament amb els coordinadors per tal de fer un seguiment de l’evolució de l’equip (incidències i d’altres), així com entregar tota la documentació que aquells li demanin en un període de temps determinat (entrenaments, planificacions, fulls d’assistència…).
 • Informar als coordinadors del resultat del partit, així com de qualsevol incidència que hagi pogut ocòrrer a dins o fora la pista (si es malmeten les instal·lacions pròpies o d’un altre club…).

SEMPRE

 • Vetllarà pel compliment de les normes bàsiques de convivència, així com també vetllarà pel bé general de l’equip, tant als entrenaments com als partits.
 • Corregir de forma educada als jugadors/es durant els partits/entrenaments, amb un alt nivell de respecte, així com mantenir una actitud activa, de dedicació i motivació.
 • Comportar-se sempre de manera educada i respectuosa amb els pares, àrbitres i equips contraris, així com conèixer perfectament el reglament de joc per evitar situacions que puguin dur a equívocs.
 • Informarà als jugadors/es i als pares del calendari i horaris dels partits que disputarà l’equip durant la temporada.
 • Fer-se present en cadascuna de les activitats, reunions, competicions, etc. que organitzi l’entitat, tret d’absència justificada.
 •  Tema de dutxes, responsabilitzar-se’n.
https://basquet.joviat.com/wp-content/uploads/2019/02/JOVIATtranspa-e1549990031332.png

Gràcies per visitar la pàgina web de Bàsquet Joviat, la secció esportiva de Fundació Joviat.

TWITTER

@BasquetJoviat@BasquetJoviat - 12 hores

📝Super interessant article de Blanca Plana👩‍💼, per l'#ÀreaTècnica, sobre els esquinços de turmell, una lesió molt c…

@BasquetJoviat@BasquetJoviat - 1 dia

➡️AGENDA per aquest cap de setmana🗓⛹🏻‍♀️ Molta sort🤞🏻